Kary finansowe za naruszenie przepisów RODO

Nowe rozporządzenie europejskie głęboko zmieni sytuację w zakresie ochrony danych osobowych: kary do 20 milionów euro lub do 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa. Wysokość kar administracyjnych będzie zależała od tego, które wymaganie nowych przepisów zostanie naruszone:

Artykuł rozporządzenia Kara
Art. 25

Naruszenie zasad ochrony danych osobowych w fazie projektowania (privacy by design) oraz domyślna ochrona danych (privacy by default)

10 milionów euro lub do 2% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa
Art. 29

Przetwarzanie z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego

10 milionów euro lub do 2% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa
Art. 30

Rejestrowanie czynności przetwarzania

10 milionów euro lub do 2% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa
Art. 31

Współpraca z organem nadzorczym

10 milionów euro lub do 2% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa
Art. 32

Bezpieczeństwo przetwarzania

10 milionów euro lub do 2% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa
Art. 5

Naruszenie zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych

20 milionów euro lub do 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa
Art. 7

Naruszenie warunków wyrażenia zgody na przetwarzanie danych

20 milionów euro lub do 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa
Art. 15

Naruszenie wykonania prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą

20 milionów euro lub do 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa
Art. 16

Naruszenie wykonania prawa do sprostowania i usuwania danych

20 milionów euro lub do 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa

Zobacz naszą ofertę wdrożenia RODO

inspektor-ochrony-dnych-rodo-1 Kary finansowe za naruszenie przepisów RODO

0
0