W jakich branżach wdrażamy RODO?

Audyt zgodności i wdrożenie RODO możemy przeprowadzić dla każdej branży z polskiej klasyfikacji PKD oraz zgodnie z międzynarodowymi i europejskimi klasyfikacjami NACE, ISIC, PRODCOM lub NACE.

W szczególności z uwagi na wymagania sektorowe np. dyrektywa NIS właściwy przeważający rodzaj działalności firmy i wielkość mogą wpływać na dodatkowe wymogi Compliance w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Sieci oraz systemy i usługi informatyczne pełnią ważną rolę w społeczeństwie. Ich niezawodność i bezpieczeństwo mają zasadnicze znaczenie dla działalności gospodarczej i społecznej, w szczególności dla funkcjonowania rynku wewnętrznego. Skala, częstotliwość oraz wpływ incydentów w zakresie bezpieczeństwa stają się coraz większe i stanowią poważne zagrożenie dla funkcjonowania sieci i systemów informatycznych.

Przygotowanie do wdrożenia RODO, implementacja przepisów, wymaga wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by zapewnić spełnienie wymogów rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. W związku z tym przedstawiamy Państwu branże PKD w firmach, dla jakich już wdrożyliśmy  RODO.

Ten szeroki zakres wynika z naszego dużego doświadczenia. Gwarantujemy, iż również u Państwa przeprowadzimy wszystkie niezbędne czynności, przygotowując Państwa firmę do zgodności z RODO.

2018_wdrożenie-RODO-GDPR W jakich branżach wdrażamy RODO?

Wdrożenie RODO

  • UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH
  • PRODUKCJA WIN GRONOWYCH
  • CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO
  • UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)
  • WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
  • DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO
  • PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
  • PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU
  • PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO
  • PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
  • PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW
  • POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW
  • PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH
  • PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW
  • WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ
  • PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK
  • PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH
  • DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI
  • PRODUKCJA PIWA
  • PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH
  • PRODUKCJA TKANIN BAWEŁNIANYCH
  • PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH
  • PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH
  • PRODUKCJA BIELIZNY
  • PRODUKCJA OBUWIA
  • PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY
  • WYDAWANIE KSIĄŻEK
  • PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH
  • PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH
  • PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
  • PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY
  • PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
  • NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
  • PRODUKCJA NARZĘDZI
  • PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU
  • PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
  • POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
  • POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
  • ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
  • ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
  • ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
  • KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
  • SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
  • SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
  • SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA
  • SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH
  • SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  • SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
  • SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH
  • SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
  • SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA
  • SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
  • SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
  • SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
  • SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW  TYTONIOWYCH
  • SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
  • TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI
  • TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
  • HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
  • RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
  • DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
  • DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
  • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
  • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
  • PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
  • DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
  • DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH
  • POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE
  • POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
  • DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
  • DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
  • POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
  • DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
  • DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
  • WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
  • DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH
  • DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
  • DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
  • DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
  • NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH
  • DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI
  • PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA
 • DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH

Zobacz naszą ofertę wdrożenia RODO

 rodo-audyt-rodo-wdrożenie-300x188 W jakich branżach wdrażamy RODO?

1
1