W jakich branżach wdrażamy RODO?

Przygotowanie do wdrożenia RODO, implementacja przepisów, wymaga wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by zapewnić spełnienie wymogów rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. W związku z tym przedstawiamy Państwu branże PKD w firmach dla jakich już wdrożyliśmy  RODO lub jeszcze implementujemy (wdrażamy) RODO.

Ten szeroki zakres wynika z naszego dużego doświadczenia. Gwarantujemy, iż również u Państwa przeprowadzimy wszystkie niezbędne czynności przygotowując Państwa firmę na zmiany po 25 maja 2018 roku.

2018_wdrożenie-RODO-GDPR W jakich branżach wdrażamy RODO?

Wdrożenie RODO

 • UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH
 • PRODUKCJA WIN GRONOWYCH
 • CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO
 • UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)
 • WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
 • DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO
 • PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU
 • PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU
 • PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO
 • PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW
 • POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW
 • PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH
 • PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW
 • WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ
 • PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK
 • PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH
 • DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI
 • PRODUKCJA PIWA
 • PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH
 • PRODUKCJA TKANIN BAWEŁNIANYCH
 • PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH
 • PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH
 • PRODUKCJA BIELIZNY
 • PRODUKCJA OBUWIA
 • PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY
 • WYDAWANIE KSIĄŻEK
 • PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH
 • PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH
 • PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
 • PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY
 • PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
 • NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
 • PRODUKCJA NARZĘDZI
 • PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU
 • PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
 • POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
 • POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
 • ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
 • ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
 • ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
 • KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 • SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
 • SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
 • SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA
 • SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH
 • SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
 • SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
 • SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH
 • SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
 • SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA
 • SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
 • SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
 • SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
 • SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW  TYTONIOWYCH
 • SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI
 • TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
 • HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
 • RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
 • DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
 • DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
 • PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
 • DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
 • DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH
 • POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE
 • POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
 • DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
 • DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
 • POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
 • DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
 • DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
 • WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 • DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH
 • DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
 • DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
 • DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
 • NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH
 • DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI
 • PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA
 • DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH

Zobacz naszą ofertę wdrożenia RODO

 rodo-audyt-rodo-wdrożenie-300x188 W jakich branżach wdrażamy RODO?