Testy penetracyjne

Co to są testy penetracyjne?

Testy penetracyjne, zwane również testami podatności, opisują ocenę sieci komputerowych, systemów i aplikacji w celu zidentyfikowania i usunięcia słabych punktów bezpieczeństwa. Ze względu na fakt, iż wzrasta liczba ataków cyberprzestępców, z pewnością każda firma powinna podnosić poziom cyberbezpieczeństwa. W przeciwieństwie do drogich rozwiązań sprzętowych, testy penetracyjne możemy przeprowadzić w przystępnych cenach.

Nasza oferta testów penetracyjnych pomaga firmom w skutecznym zarządzaniu ryzykiem cyberbezpieczeństwa poprzez identyfikowanie, bezpieczne wykorzystywanie i pomoc w naprawianiu luk w zabezpieczeniach, które w przeciwnym razie mogłyby doprowadzić do narażenia danych i zasobów przez złośliwych napastników.

wdrożenie-RODO-testy-penetracyjne-cybersecurity Testy penetracyjne
Audyt i wdrożenie RODO, testy penetracyjne, testy podatności, cybersecurity.

Świadczymy usługi z zakresu bezpieczeństwa IT, realizując wsparcie techniczne i informatyczne ochrony danych osobowych i zwiększenie poziomów cyberbezpieczeństwa. Nasza oferta obejmuje testy bezpieczeństwa serwisów internetowych, aplikacji mobilnych jako testy penetracyjne oraz testy podatności. Realizujemy audyty bezpieczeństwa informacji i audyty cyberbezpieczeństwa zgodnie z wymogami sektorowymi.

Luki w aplikacjach internetowych stanowią największą część wektorów ataku poza złośliwym oprogramowaniem. Niezwykle istotne jest, aby każda aplikacja internetowa została oceniona pod kątem podatności, a wszelkie podatności zostały naprawione przed wdrożeniem produkcyjnym.

Testy penetracyjne jako wzmocnienie cyberbezpieczeństwa dla każdej organizacji

Wiele podmiotów prywatnych i publicznych jest bardzo zaniepokojonych potencjalnymi i rzeczywistymi atakami cybernetycznymi, zarówno na swoje własne organizacje, jak i na organizacje im podobne. Wiele z tych ataków wykorzystuje słabości w aplikacjach i infrastrukturze bazowej organizacji. Aby pomóc w zidentyfikowaniu jak największej liczby tych słabych punktów w krytycznym okresie czasu  i skutecznie im zaradzić, należy przeprowadzać testy penetracyjne. Głównymi czynnikami skłaniającymi do przeprowadzania testów penetracyjnych jest wysoki poziom obaw o:

rosnący wymóg zgodności, compliance na gruncie przepisów krajowych, unijnych (dyrektywy i rozporządzeń), a także wymogów w innych krajach poza EU,

wpływ poważnych ataków cybernetycznych na podobne organizacje w danej branży, np. podmioty z infrastruktury krytycznej, podmioty finansowe,

• korzystanie z większej liczby i różnorodności usług zlecanych na zewnątrz,

Istotne zmiany w procesach i modelach biznesowych,

podnoszenie świadomości na temat możliwych ataków cyberprzestępców.

RODO a testy penetracyjne

Również RODO wymaga wdrożenia adekwatnych zabezpieczeń z cyberbezpieczeństwa. Bardziej efektywne jest przyjęcie systematycznego, ustrukturyzowanego podejścia do testów penetracyjnych jako części ogólnego programu testowego, zapewniając, że:

• wymagania biznesowe są spełnione.

• główne słabe punkty systemu są identyfikowane i szybko oraz skutecznie usuwane.

• ryzyko jest utrzymywane na akceptowalnym poziomie.

Wszystkie aspekty programu testów penetracyjnych (które obejmują określenie wymagań; przeprowadzenie rzeczywistych testów; oraz przeprowadzenie działań następczych) muszą być dobrze zarządzane, na przykład przez:

• ustanowienie procesu poświadczającego w celu nadzorowania badań,

• monitorowanie wydajności w odniesieniu do wymagań,

• zapewnienie podjęcia odpowiednich działań.

Oprócz testów penetracyjnych należy zwracać uwagę na następujące zagadnienia: w odniesieniu do bezpieczeństwa systemów i obiektów – bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe, bezpieczeństwo dostaw, kontrolę dostępu do sieci i systemów informatycznych oraz integralność sieci i systemów informatycznych; w odniesieniu do postępowania w przypadku incydentu – procedury postępowania w przypadku incydentu, zdolności wykrywania incydentów, zgłaszanie incydentów i informowanie o nich; w odniesieniu do zarządzania ciągłością działalności – strategię ciągłości usług i plany awaryjne, zdolności w zakresie przywracania gotowości do pracy po katastrofie; oraz w odniesieniu do monitorowania, prowadzenia audytu i testowania – polityki monitorowania i prowadzenia dzienników systemowych, ćwiczenia w zakresie planów awaryjnych, testowanie sieci i systemów informatycznych, oceny bezpieczeństwa i monitorowanie zgodności.

Opracowanie projektu testu penetracyjnego

Każda organizacja powinna opracować odpowiedni program testów penetracyjnych, który umożliwi jej przyjęcie systematycznego, uporządkowanego podejścia do przeprowadzania testów penetracyjnych w całym przedsiębiorstwie. Program ten powinien obejmować wszystkie kluczowe działania wymagane do przygotowania się do testów penetracyjnych, przeprowadzenia odpowiedniego zestawu testów w spójny, dobrze zarządzany sposób oraz zapewnienia, że testy te są skutecznie kontynuowane.

Zalecenia do przeprowadzenia testów penetracyjnych

Każda organizacja powinna zidentyfikować swoje krytyczne zasoby i wdrożyć odpowiednie polityki i protokoły bezpieczeństwa. W razie potrzeby należy je wzmocnić za pomocą technologii.

Niemniej jednak najskuteczniejszym środkiem zaradczym przeciwko atakom socjotechnicznym pozostaje zdrowy rozsądek. W tym świetle zaleca się;

  • częste kampanie uświadamiające: plakaty, prezentacje, e-maile, notatki informacyjne;
  • szkolenie i ćwiczenia personelu;
  • testy penetracyjne w celu określenia podatności organizacji na ataki socjotechniczne, raportowania i działania na podstawie wyników.

Inżynieria społeczna odnosi się do wszystkich technik mających na celu nakłonienie celu do ujawnienia określonych informacji lub wykonania określonego działania z nieuprawnionych powodów.

Inżynieria społeczna w IT

Chociaż taka forma oszustwa istniała od zawsze, znacznie ewoluowała wraz z technologiami ICT. W tym nowym kontekście na techniki socjotechniki w IT można spojrzeć z dwóch różnych perspektyw:

  • albo za pomocą manipulacji psychologicznych, aby uzyskać dalszy dostęp do systemu informatycznego, w którym znajduje się rzeczywisty cel oszusta, np. podszywanie się pod ważnego klienta przez telefon, aby zwabić cel do przeglądania złośliwej strony internetowej w celu zainfekowania stacji roboczej celu;
  • lub wykorzystanie technologii informatycznych jako wsparcia technik manipulacji psychologicznych w celu osiągnięcia celu poza sferą informatyczną, np. uzyskanie danych uwierzytelniających bank poprzez atak phishingowy, aby następnie ukraść pieniądze celu.

Rosnące wykorzystanie technologii IT w naturalny sposób doprowadziło do wzrostu wykorzystania takich technik, a także ich łączenia, do tego stopnia, że ​​większość cyberataków obejmuje obecnie jakąś formę socjotechniki.

Dlaczego warto wdrażać testy penetracyjne?

“Sektor MŚP pod coraz większym ostrzałem ze strony cyberprzestępców”. W 2021 roku cyberprzestępcy zaatakowali co czwartą firmę z sektora MŚP na świecie. Skala utraconych korzyści dla każdej z zaatakowanych firm wyniosła ok. 146 tys. dolarów, czyli prawie 600 tys. zł  – wynika z badania Coleman Parkes Research.

Dziennik ekonomiczno-prawny Rzeczpospolita opisuje, że przestępcy coraz częściej atakują małe i średniej wielkości firmy, ponieważ są one dla nich łatwym i atrakcyjnym celem. Nie mają takich zabezpieczeń jak korporacje, a jednocześnie skala potencjalnych korzyści z udanego ataku jest większa niż w przypadku działań wymierzonych w zwykłych ludzi. Stąd duża liczba cyberataków – najczęściej z wykorzystaniem złośliwego oprogramowanie typu malware (64 proc. wskazań) oraz oprogramowania ransomware (34 proc.). Często dochodzi także do ataków na skrzynki pocztowe (22 proc.), z wykorzystaniem wirusów (20 proc.) oraz phishingu (18 proc.).

Twoja firma szybciej naprawi luki, zanim zostaną wykorzystane przez cyberprzestępców

Świadczymy usługi testów penetracyjnych zgodnie ze standardami, wytycznymi i najlepszymi praktykami rynkowymi, aby pomóc Twojej organizacji w zapewnieniu, że Twoje technologie informatyczne i systemy biznesowe są chronione i kontrolowane. Testy penetracyjne prowadzone są przez CERTYFIKOWANYCH specjalistów. Celem testów jest sprawdzenie rzeczywistego stanu bezpieczeństwa sieci, systemu informatycznego i posiadanych aplikacji internetowych. Oprócz przepisów ochrony danych osobowych bardzo ważne są aspekty cyberbezpieczeństwa, dlatego należy wdrażać testy penetracyjne.

Posłuchaj nasz podcast: Co to są testy penetracyjne? Dlaczego warto wdrażać testy penetracyjne?

Listen to our podcast: What is penetration testing? Why is it worth implementing penetration testing?

Hören Sie sich unseren Podcast an: Was sind Penetrationstests? Warum ist es wichtig, Penetrationstests durchzuführen?

© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone