BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH VERSUS INCYDENTY

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH A LICZBA INCYDENTÓW WEDŁUG RODZAJU NARUSZENIA

Wiele organizacji koncentruje się na wykrywaniu i zatrzymywaniu zagrożenia zewnętrznego pod względem bezpieczeństwa danych osobowych, ale istotnymi są również zagrożenia wewnętrzne np. złośliwie zagrożenia ze strony pracowników, przypadkowe zniszczenie danych i inne zaniedbania lub utrata danych stanowią duże ryzyko w implementowaniu RODO.
KRADZIEŻ TOŻSAMOŚCI
74%
NIEUPOWAŻNIONY DOSTĘP DO DANYCH - 13 %
13%
DOSTĘP DO KONTA - 6 %
6%
Existential Data - 6 %
6%
NUISANCE - 1 %
1%

Źródło informacji i wyników: raport badawczy niezależnej firmy specjalistycznej w zakresie bezpieczeństwa danych. Stan aktualności badania na 2017 rok.