RODO a marketing

RODO a marketing, e-mailing, PR i automatyzacja danych.

W dzisiejszym świecie dane osobowe są gromadzone w zastraszającym tempie. Każda nawet najdrobniejsza aktywność online jest rejestrowana, mierzona a wszystkie zostawiają po sobie cyfrowe ślady. Ponieważ informacje te są niezwykle cenne, ich podatność na kradzież, wyłudzenia czy inne formy wycieku danych staje się zupełnie realna. Raport przygotowany przez Symantec odnoszący się do stanu prywatności Europejczyków potwierdza te obawy, podając, że 90% przedsiębiorstw uważa usunięcie danych klienta za bardzo trudne, a 60 % przyznaje, że nie posiada nawet systemów, które mogłyby w tym pomóc.

Sytuacja staje się tym bardziej niepokojąca w związku z RODO odnoszącym się do działu marketingu jako, że 41% specjalistów tej branży przyznaje, że nie do końca rozumie politykę ochrony danych osobowych i zbyt rzadko stosuje ją w praktyce.

Od dnia 25 maja 2018 r., RODO ustandaryzuje wszelkie prawa związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych, wywierając tym samym olbrzymi wpływ na marketing, a w szczególności kontakty B2B. Ponieważ istnieje wiele technologii marketingowych, w których zbieranie danych i ich przetwarzanie jest kluczowe dla powodzenia biznesu (one-to-one communication, lead generation, czy data analytics), eksperci z branży marketingu są świadomi wartości i ilości danych osobowych, jakie są w stanie potencjalnie zebrać, a od maja także wszystkimi wymogami, które muszą spełnić, aby nadal pozostać zgodnymi z RODO.

W praktyce, RODO będzie miało wpływ na trzy kluczowe obszary: zgoda na, dostęp do oraz koncentrację na danych, które są/ będą niezbędne w prowadzeniu biznesu.

Pierwszą bardzo ważną kwestią jest zgoda na otrzymywanie materiałów promocyjnych, czy też jakąkolwiek inną formę kontaktu z potencjalnym klientem. Udzielona w sposób dobrowolny, będąca odpowiedzią na przejrzystą i wyczerpującą informację, stanowi podstawę wszelkich kontaktów biznesowych. Nigdy nie należy jednak zakładać, że zgoda jest sprawą oczywistą – jakiekolwiek działania obejmujące przetwarzanie danych, muszą uzyskać jednoznaczną akceptację. Analizując RODO, można wyróżnić pewne wytyczne określające argumenty za i przeciw uzyskania takiej zgody:

  • Musimy być w stanie wykazać, w jaki sposób osoba, której dane dotyczą, zgodziła się na przetwarzanie, co oznacza, że marketing musi rejestrować, w jaki sposób i kto udzielił zgody.
  • Osoba, której dane dotyczą, musi mieć możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie (prawo do zgłaszania sprzeciwu) i powinna mieć możliwość łatwego wycofania zgody na jej udzielenie. Należy to wykazać za pomocą polityki i procesu wycofywania zgody.
  • Zgoda powinna obejmować wszystkie czynności przetwarzania prowadzone w tych samych celach.
  • Jeżeli przetwarzanie odbywa się dla wielu celów, należy wydać zgodę na wszystkie te cele.
  • Zgody nie należy uważać za dobrowolną, jeżeli osoba, której dotyczą dane, nie ma żadnego rzeczywistego lub wolnego wyboru.
  • Cicha zgoda, wstępnie zaznaczone pola lub brak aktywności nie powinny stanowić zgody.

Kolejnym obszarem, na jaki RODO będzie miało znamienny wpływ jest dostęp do danych. Rozporządzenie oferuje osobom fizycznym większą kontrolę nad tym, w jaki sposób ich dane są zbierane i wykorzystywane – w tym dostęp do nich lub możliwość usunięcia – zgodnie z prawem do bycia zapomnianym. Obowiązkiem marketingowca będzie zatem upewnienie się, czy użytkownicy w łatwy sposób mogą taki dostąp uzyskać, a także zmienić swoje preferencje, włączając usunięcie zgody na przetwarzanie takich danych.

Marketing opiera swoją politykę działania na generowaniu jak największej ilości danych. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, nie będzie to już możliwe. Wybór powinien opierać się na istotnych dla naszych działań i niezbędnych informacjach- wszelkie dodatkowe dane, które „być może” przydadzą się w przyszłości, należy pomijać.

KTO W ISTOTNY SPOSÓB BĘDZIE PODLEGAŁ ZMIANOM WYNIKAJĄCYM Z RODO W  MARKETINGU?

  1. Menadżerowie zajmujący się marketingiem poprzez pocztę email (direct marketing), dotyczy również telemarketingu, kampanii SMS i szerokiej definicji marketingu 360 stopni.

Adresy email to dla biznesu B2B siła napędowa. Bardzo często już na początku procesu sprzedaży, użytkownik, który chętnie poda swój adres e-mail w zamian za więcej informacji, takich jak zapisanie się na listę mailingową lub pobranie fragmentu treści, jest znany jako “opt in”. Upewnienie się, że użytkownicy wyrażą zgodę na kampanie e-mail marketingowe B2B będzie od tej pory wymogiem, zatem automatyczne dodawanie ich do listy e-mailowej, gdzie użytkownik sam musi  wypisać się z takiej bazy, będzie niezgodne z prawem.

  1. Specjaliści do spraw automatyzacji marketingu.

Automatyzacja marketingu w RODO może być niezwykle potężnym narzędziem. Ale może również narazić nas na dodatkowe problemy w obliczu RODO, jeśli nie zostanie poprawnie skonfigurowane. Jeśli system automatyzacji marketingu wysyła wiadomości e-mail w imieniu systemu CRM, w sytuacji kiedy wiadomość zostanie wysłana automatycznie do osoby, która zrezygnowała z takiej opcji, kary na jakie można się narazić są wysokie. Zgodnie z rozporządzeniem, każda nazwa w bazie danych CRM i każdy e-mail w systemie automatyzacji musi być poprzedzony zgodą na ich umieszczenie oraz prowadzenie jakichkolwiek kampanii marketingowych z ich udziałem. Rezygnacja z otrzymywania wiadomości email generowanych automatycznie oznacza tym samym usunięcie danych z bazy CRM, uniemożliwiając przesyłanie kolejnych wiadomości email.

  1. Kadra zarządzająca public relations zgodnie z RODO.

Przesyłanie informacji o nowych produktach lub informacji firmowych dziennikarzom nie różni się niczym od marketingu skierowanego w stronę pracownika. Choć możliwe jest, że odpowiedzialność za tę zgodę będzie spoczywać na mediach, takich jak PRweb i MyNewsDesk, dziennikarze nadal będą musieli wyrazić zgodę na skontaktowanie się z osobą zainteresowaną. Nowością jest to, że zgoda taka może być udzielona za pośrednictwem platform takich jak HARO, gdzie dziennikarze proszą o kontakt z nimi, lub za pośrednictwem zgłoszeń na platformach społecznościowych.

Oferujemy przeprowadzenie Audytu zgodności z RODO w działaniach marketingowych i reklamowych.

Nasze usługi są wspierane przez jedną z najstarszych w Polsce agencji badawczych, marketingu bezpośredniego i usług konsultingowych – 20 lat na rynku usług B2BDoświadczenie i portfolio ponad 10 000 klientów, w tym; Google, Samsung, Sharp, ING Bank Śląski S.A.,  McKinsey & Company, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ambasada Wielkiej Brytanii w Warszawie, Ambasada Szwecji w Warszawie, Ambasada Federacyjnej Republiki Brazylii w Warszawie i wiele innych dużych firm i organizacji z Polski i Europy. Warto również wspomnieć, iż nasz partner w zakresie marketingu nawiązał relacje gospodarcze w 60 krajach na świecie.

Sporządzenie szczegółowego raportu z audytu i podsumowania wykonawczego,  które można wykorzystać jako mapę drogową w celu uzyskania pełnej zgodności

Raport z audytu – fakty, ryzyka i łagodzenie = mapa drogowa do zgodności.

W ramach etapu raportowania zawsze doradzimy Ci alternatywne rozwiązania.

Audyty są neutralne dla produktu i usług, będziemy oferować jasne i uczciwe wskazówki oraz zawsze mieć na uwadze dobro naszych klientów podczas całego procesu.

Zobacz naszą ofertę wdrożenia RODO

inspektor-ochrony-dnych-rodo-1 RODO a marketing

0
0