BIG DATA a zgodność z RODO

BIG DATA a zgodność z RODO.

Informacja we współczesnym świecie jest ogromną siłą. Jej potęga jest tak wielka, że specjaliści porównują zachodzące obecne zjawiska do rewolucji[1], niewiele różniącej się od tej, która zrewolucjonizowała świat na przełomie XVIII i XIX wieku. Skutecznie przetworzona i przeanalizowana informacja jest kluczowym czynnikiem przewagi konkurencyjnej we wszystkich sektorach zarówno publicznych, jak i tych prywatnych. Obecnie panuje trend na wdrażanie technologii Big Data. Czym tak naprawdę jest Big Data dla firmy? Czy zachwyt nad możliwościami jest uzasadniony?  

Z danymi mamy do czynienia już od dawna, obecnie jednak generowane są one w tak ogromnych ilościach, jak nigdy dotąd, co więcej ta tendencja ciągle wzrasta. Swoistym katalizatorem zachodzących zmian jest rozwój maszyn, komputerów, Internetu oraz wszelkiego rodzaju urządzeń mobilnych. Wszystkie te urządzenie generują dane o ogromnej objętości – czyli Big Data.

Według specjalistów technologia Big Data łączy, organizuje, kontroluje i analizuje dane, charakteryzujące się «czterema V»: objętością (Volume), różnorodnością (Variety), zmiennością (Variability) i prędkością (Velocity)[2].

Strategia Big Data to podstawa postępu i innowacji, która może doprowadzić ludzkość do mądrej gospodarki, inteligentnych maszyn i budynków, lepszej służby zdrowia, organów ścigania, edukacji. Wydajniejsza praca w każdym z tych sektorów przyniesie nie tylko ogromne korzyści finansowe, ale także obniżenie kosztów związanych z ich funkcjonowaniem.

Prywatne firmy także mogą bardzo wiele zyskać, wdrażając technologię Big Data. Obserwuje się już tego rodzaju działania, często zdarza się jednak, że firmy implementując strategię Big Data, nie do końca posiadają odpowiednie kompetencje do analizy tak ogromnych objętościowo danych. W konsekwencji, działania te nie przynoszą oczekiwanych rezultatów w postaci nowych klientów.

Istotnym staje się być pytanie, jak wykorzystać ten ogromny potencjał? Należy uświadomić sobie, że Big Data – to rozproszone, nieusystematyzowane dane, które bez odpowiedniego ich przetworzenia nie mają większego znaczenia. To właśnie wieloaspektowość i wielowymiarowość Big Data sprawia, że organizacje często nie wiedzą, jak skutecznie i efektywnie nimi zarządzać. Kluczowym pojęciem staje się tutaj czynnik ludzki – specjaliści, którzy posiadają odpowiednie kompetencje i wiedzę z zakresu analizy danych. Co więcej, w końcowym etapie procesu, to właśnie specjaliści są odpowiedzialni za podejmowanie strategicznych decyzji, które mają na celu zdobyć potencjalnych klientów .     

Aby jeszcze efektywniej dotrzeć do klientów Big Data Marketing wspomagany jest systemem marketingu zautomatyzowanego, który ma na celu pozyskanie, zgromadzenie, analizowanie danych pochodzących z różnych źródeł. Wdrożenie technologii Big Data, w połączeniu z Marketing Automation, pozwoli zautomatyzować reakcje na zachowanie indywidualnego klienta i umożliwi wysłanie spersonalizowanej oferty w najdogodniejszym dla niego momencie[3]. Dokładna weryfikacja skuteczności przeprowadzanych działań jest, bez wątpienia, kolejnym atutem implementacji technologii Big Data. 

Platforma Big Data łączy wiele aspektów w sposób logiczny i spójny, z jej pomocą można stworzyć coś bardziej potężnego i skutecznego niż kiedykolwiek wcześniej. Big Data pozwala zrozumieć, monitorować, a także przewidywać zachowania klientów (“profilowanie”) tj. dostrzegać nowe trendy, czyli coś, co jeszcze do niedawna było praktycznie niemożliwe. Wdrażając takie działania, firmy mają możliwość wyprzedzić oczekiwania swoich istniejących klientów i jednocześnie zdobywać potencjalnych.

Big Data to Big Business, czy może być dużym wyzwaniem w dostosowaniu do RODO? Aby pojęcie Big Data przełożyło się na Big Business niezbędne jest stworzenie platformy umożliwiającej połączenie usług, technologii i talentu specjalistów. Jednak należy pamiętać, że obecnie dopiero wkraczamy w erę Big Data i jak wiadomo wszystko, co nowe i jeszcze nie do końca poznane budzi niepokój i obawy. Warto przytoczyć trafne porównanie Big Data do elektryczności czy antybiotyków [4]. Tak jak elektryczność – Big Data to potężne narzędzie pod warunkiem, że znajduje się w rękach specjalistów i jest użyte w sposób rozważny i kompetentny. Big Data daje nam na wyciągnięcie ręki możliwości, których nie mieliśmy nigdy wcześniej, pozostaje tylko pytanie, czy odważymy się z nich skorzystać?

Analiza i obróbka danych w przyjazny sposób, oraz zgodnie z RODO – to  przewaga konkurencyjna. Klient otrzymuje spersonalizowany produkt, prezentację i analizę przetworzonych danych w postaci raportu, który wsparty jest przyjazną w odbiorze wizualizacją.

Autor publikacji: Joanna Prawica, redagowanie RODO Security Polska

[1] K. Cukier, V. Mayer-Schonberger, Big Data, A Revolution that Will Transform How We Live, Work and Think, Houghton Mifflin Harcourt, 2013.

[2] M. Minelli, M. Chambers, A. Dhiraj, Big Data, Big Analytics: Emerging Business Intelligence and Analytic Trends for Today’s Businesses, Wiley CIO, 2013.

[3] http://www.infusionsoft.com/features/marketing-automation

[4] K. Cukier, V. Mayer-Schonberger, Big Data, A Revolution that Will Transform How We Live, Work and Think, Houghton Mifflin Harcourt, 2013.

Zobacz naszą ofertę wdrożenia RODO

audyt-rodo-wdrożenie-rodo-2018-—-kopia BIG DATA a zgodność z RODO

0
0