System franczyzowy RODO SECURITY Polska

Informacje o systemie franczyzowym RODO SECURITY Polska

Opis systemu franczyzowego.

Wspieramy proces identyfikacji istniejących nieprawidłowości i braków w zakresie ochrony danych osobowych w związku z nowymi wymogami RODO. Zakres prac obejmuje w szczególności; audyt RODO, analiza ryzyka RODO, mapowanie RODO, weryfikację dokumentacji, procedur oraz systemów IT, modelu działania systemu, testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania
danych osobowych. W wyniku naszych prac powstaje raport RODO, pełna dokumentacja wdrożeniowa i przygotowanie firmy klienta zgodnie z wymogami
RODO. Określamy niezbędne działania dostosowawcze dla firmy klienta. Wdrożenie RODO jest kompleksowe.

AUDYT RODO, ANALIZA RYZYKA, WDROŻENIE RODO, NADZÓR PROCESÓW RODO, SZKOLENIA RODO DEDYKOWANE DLA KLIENTÓW

Zostań Partnerem RODO SECURITY Polska

inspektor-ochrony-danych-audyt-rodo System franczyzowy RODO SECURITY Polska

Skontaktuj się z nami – otwórz placówkę RODO SECURITY Polska w swoim mieście.

Istotą współpracy z nami jest pozyskiwanie i obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych RODO, oraz pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych
osobowych “IOD”

Dzielimy się doświadczeniem z naszymi partnerami, dzięki temu procesy wdrożenia RODO są skuteczne a klient ma pełną satysfakcję z wykonanej usługi
doradczej i wdrożeniowej.

Współpraca z RODO SECURITY Polska doskonale uzupełni ofertę Twojej firmy konsultingowej, firmy informatycznej lub kancelarii prawnej ( adwokacka,
radcowska).

Szukamy partnerów w następujących miastach: Poznań, Wrocław, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Bydgoszcz, Toruń, Białystok, Łódź.

Szukamy również w innych mniejszych miejscowościach w następujących województwach:
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie,
świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

Wsparcie dla franczyzobiorcy RODO SECURITY Polska

  • pełne przeszkolenie w zakresie oferowanych usług i wdrożenia RODO,
  • wsparcie merytoryczne i techniczne przez cały okres współpracy przy wdrażaniu RODO,
  • dostęp do systemu informatycznego w zakresie bezpieczeństwa RODO,
  • materiały marketingowe (wizytówki, ulotki, plakaty, rolapy i inne),
  • materiały dydaktyczne, materiały szkoleniowe, prezentacje RODO
  • wsparcie w działaniach promocyjnych i marketingowych, 
  • filmy szkoleniowe

 

Przewidywana suma inwestycji i opłata licencyjna zostanie przedstawiona w ofercie

Wspieramy proces identyfikacji istniejących nieprawidłowości i braków w zakresie ochrony danych osobowych w związku z nowymi wymogami RODO.

Zakres prac obejmuje w szczególności; audyt RODO, analiza ryzyka RODO, mapowanie RODO, weryfikację dokumentacji, procedur oraz systemów IT, modelu działania systemu, testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. W wyniku naszych prac powstaje raport RODO, pełna dokumentacja wdrożeniowa i przygotowanie Państwa firmy zgodnie z wymogami RODO. Określamy niezbędne działania dostosowawcze dla firmy. Wdrożenie RODO jest kompleksowe.

SZKOLENIA RODO, WDROŻENIE RODO, NADZÓR PROCESÓW RODO.

ZAPRASZAMY NA WDROŻENIE RODO

+ 48 22 270 12 93

    Skontaktuj się z namiPoznaj naszą ofertę

0
0