Licencja RODO dla studiów podyplomowych

Udostępniamy odpłatnie dla uniwersytetów i szkół wyższych Licencję na autorski program zawierający sylabusy, prezentacje, ćwiczenia, metodykę i pełny scenariusz wykładów wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO.

inspektor-ochrony-danych-audyt-rodo Licencja RODO dla studiów podyplomowych

Nazwa studiów Np. Studia podyplomowe z zakresu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO i ustawy o ochronie danych osobowych
Typ studiów Doskonalące kwalifikacyjne dla osób, które będą chciały pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych osobowych oraz funkcję Kierownika Projektu w zakresie wdrażania RODO
Język prowadzonych studiów podyplomowych Studia prowadzone w całości w języku polskim
Ogólne cele kształcenia Pełne kształcenie w zakresie ochrony danych osobowych z uwzględnieniem Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  RODO oraz przyszłej nowej ustawy o ochronie danych osobowych ( projekt ustawy z dnia 8 lutego 2018 )
Liczba semestrów 2 semestry
Opis zakładanych efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Uzyskanie niezbędnych kompetencji w celu pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych osobowych oraz w celu samodzielnego wdrożenia wymogów RODO w organizacji (firmy / instytucje )

 

Plan studiów  

Do wglądu

Sylabusy poszczególnych modułów kształcenia składające się na program studiów podyplomowych uwzględniające metody weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez słuchaczy Do wglądu
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca końcowa/egzamin końcowy/inne) Do wglądu
Opis wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia Do wglądu

 

Cena licencji:  prześlij zapytanie w celu przedstawienia Oferty Licencji programu nauczania dla studiów podyplomowych

 

0
0