Zespół – kancelaria prawna i doradztwa Compliance

Adwokaci

Certyfikowani Audytorzy Wiodący ISO 27001, ISO 22301 i innych

Autorzy naszych poradników, publikacji i komentarzy Compliance

Doradcy Podatkowi

Eksperci TAX Compliance

IT Auditor

Radcy Prawni

Szkoleniowcy Compliance

Cyber Security Compliance

Nasz interdyscyplinarny zespół Compliance Security Polska

Zespół Compliance Security Polska tworzą: certyfikowani audytorzy wiodący, prawnicy, adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi, eksperci HR, informatycy z zakresu bezpieczeństwa informacji i IT, cyberbezpieczeństwa, doświadczeni praktycy i szkoleniowcy w zakresie wdrażania compliance. Współpracujemy również z wykładowcami w Polsce i Europie.

Liderem zespołu jest Prezes Zarządu Marek Rębisz, prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, absolwent prestiżowych studiów MBA, Master of Business Administration Akademia Koźmińskiego w 2007 r., absolwent studiów podyplomowych Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2018 roku. Autor publikacji z zakresu prawa gospodarczego, ochrony danych osobowych i metodologii wdrożenia compliance w podmiotach zbiorowych.

 

Wspieramy proces identyfikacji istniejących nieprawidłowości i braków w zakresie zarządzania zgodnością w związku z nowymi wymogami projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i innych regulacji branżowych lub sektorowych.

Zakres prac obejmuje w szczególności; audyt compliance, analiza ryzyka compliance, mapowanie compliance, weryfikację dokumentacji, procedur oraz systemów IT. W wyniku naszych prac powstają zalecenia i raporty zgodności, tworzymy pełną dokumentację compliance i przygotowanie Państwa firmy zgodnie z wymogami projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Określamy niezbędne działania dostosowawcze dla firmy. Wdrożenie compliance jest kompleksowe.

SZKOLENIA, WDROŻENIE, NADZÓR PROCESÓW COMPLIANCE

WDROŻENIE COMPLIANCE 

tel. 608 880 819

 

    Skontaktuj się z namiPoznaj naszą ofertę

0
0