Kontakt

  4094701897 Kontakt

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym przez MQX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cicha 7/70A, 35-326 Rzeszów, jako administratora danych osobowych, do celów związanych z procedurą obsługi klienta oraz kontaktu z klientem drogą elektroniczną i telefoniczną. Podanie moich danych jest dobrowolne, jednak podanie danych jest niezbędne w celach opisanych w niniejszej klauzuli.

  Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie od MQX Polska Sp. z o.o. informacji dotyczących oferty przesłanej drogą e-mailową. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest MQX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w w Rzeszowie (biuro w Warszawie). Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach, znajduje się w naszej nw. klauzuli informacyjnej RODO.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MQX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cicha 7/70A, 35-326, Rzeszów, KRS: 0000314062. Adres w Warszawie: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
  Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
  a) listownie na adres: MQX Polska Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa;
  b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą na: https://www.rodosecurity.pl/kontakt;
  c) za pośrednictwem poczty elektronicznej info[@]rodosecurity.pl;
  d) telefonicznie: (22) 270 12 93.

  CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a) realizacji zgłoszenia zapytania ofertowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b RODO;
  b) i/lub realizacji umowy w zakresie doradztwa prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b RODO;
  c) i/lub realizacji zgłoszenia uczestnika w szkoleniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b RODO;
  d) i/lub nawiązania współpracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b RODO.

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji realizacji zapytania ofertowego i/lub realizacji umowy.

  PRZYSŁUGUJĄCE UPRAWNIENIA
  4. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c) prawo do usunięcia danych osobowych;
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

  OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH
  5. Podanie wymienionych w formularzu rejestracyjnym/kontaktowym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe i/lub realizacji umowy doradztwa prawnego i/lub realizacji szkolenia.

  6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  7. Państwa dane nie będą przekazywane do innych odbiorców.
  8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

  Kancelaria prawna i doradztwa z RODO i Compliance

  Nasze marki: RODO Security Polska, Compliance Security Polska

  MQX Polska Sp. z o.o.

  ul. Grzybowska 87, 

  00-844 Warszawa,

  608 880 819, lub 22 270 12 93

  info[@]rodosecurity.pl

   

  Siedziba: ul. Cicha 7/70A, 

  35-326 Rzeszów

  Nazwa organu reprezentacji: Zarząd jednoosobowy

  Organ rejestrowy / ewidencyjny: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł.

  NIP: 8133572277
  REGON: 180387143
  KRS: 0000314062

   
  5
  5