Wdrożenie RODO (GDPR). Audyt RODO, mapowanie RODO, analiza ryzyka RODO. Zadzwoń i umów się na konsultacje tel. 608 880 819

2018_wdrożenie-RODO-GDPR HOME

 

Zapewniamy kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę wdrożenie RODO.

Bezpieczeństwo informacji i ochrony danych osobowych. 

Obszary RODO

 • Incydenty

 • Interakcja z osobami, których dane dotyczą

 • Inwentaryzacja danych osobowych

 • Konsultacje z organem nadzoru

 • Obowiązek informacyjny

 • Podstawa prawna przetwarzania danych

 • Privacy by Design, Privacy Impact Assessment

 • Profilowanie, Pseudonimizacja

 • Rejestr czynności przetwarzania danych

 • Retencja i usuwanie danych

 • Szkolenia RODO dla zarządu i personelu

 • Transfer danych do państw trzecich

 • Umowy powierzenia

 • Weryfikacja podmiotu przetwarzającego

 • Zabezpieczenie danych

RODO ochrona danych

 • Dane osobowe – przetwarzanie

 • Zbiór danych

 • Administrator

 • Podmiot przetwarzający

 • Odbiorca, strona trzecia

 • Zgoda

 • Naruszenie danych osobowych

 • Dane genetyczne, dane biomedyczne, dane dotyczące zdrowia

 • Główna jednostka organizacyjna

 • Przedstawiciel, przedsiębiorca, grupa przedsiębiorców

 • Wiążące reguły korporacyjne

 • Organ nadzorczy i organ nadzorczy, którego sprawa dotyczy

 • Mające znaczenie dla sprawy i uzasadniony sprzeciw

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

 • Zasada zgodności z prawem

 • Zasada rzetelności i przejrzystości

 • Ograniczenie celu

 • Minimalizacja danych

 • Prawidłowość

 • Ograniczenia przechowywania

 • Integralność i poufność

 • Rozliczalność

 • Zgodność przetwarzania z prawem

 • Warunki przetwarzania

 • Cel przetwarzania

 • Podstawa przetwarzania

 • Szczegółowe warunki

Audyt Zgodności z RODO

STOPIEŃ OCHRONY

Sprawdzamy procesy i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z RODO.

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW IT

AUDYT IT

Audyt bezpieczeństwa systemów IT i ochrony informacji oraz utrzymania wymaganego poziomu usług.

OBSŁUGA PRAWNA RODO

Zespół Prawny

Zapewniamy stałą pomoc naszych radców prawnych, adwokatów i prawników specjalizujących się w ochronie danych osobowych.

SZKOLENIA RODO

Prowadzimy szkolenia z RODO

Szkolenia dla Zarządu i personelu firm i instytucji. Szkolenia uwzględniające profil firmy.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

Zapewniamy Inspektora Ochrony Danych osobowych, umowy na 12 miesięcy, 24 miesiące lub na stałe.

lat doświadczenia w ochronie danych osobowych

% Audyt RODO, Wdrożenie, Testowanie i Monitoring

ZESPÓŁ AUDYTORÓW, ADWOKATÓW, RADCÓW PRAWNYCH, EKSPERTÓW BEZPIECZEŃSTWA IT

% OUTSOURCING INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

%wsparcie z cyberbezpieczeństwa, Cybersecurity Audit

„Zawsze mówię ludziom, że jeżeli chcą coś zrobić dobrze, muszą się najpierw dobrze przygotować”.

                                                                                                                                                         Richard Branson

Wspieramy proces identyfikacji istniejących nieprawidłowości i braków w zakresie ochrony danych osobowych w związku z nowymi wymogami RODO. Zakres prac obejmuje w szczególności; audyt RODO, analiza ryzyka RODO, mapowanie RODO, weryfikację dokumentacji, procedur oraz systemów IT, modelu działania systemu, testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. W wyniku naszych prac powstaje raport RODO, pełna dokumentacja wdrożeniowa i przygotowanie Państwa firmy zgodnie z wymogami RODO. Określamy niezbędne działania dostosowawcze dla firmy. Wdrożenie RODO jest kompleksowe.

SZKOLENIA RODO, WDROŻENIE RODO, NADZÓR PROCESÓW RODO.