Kontakt

1750033214 Kontakt

RODO SECURITY Polska to marka MQX Polska Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 87, 

00-844 Warszawa,

608 880 819, lub 22 270 12 93

info[@]rodosecurity.pl

 

Siedziba: ul. Cicha 7/70A, 

35-326 Rzeszów

Nazwa organu reprezentacji: Zarząd jednoosobowy

Organ rejestrowy / ewidencyjny: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł.

NIP: 8133572277
REGON: 180387143
KRS: 0000314062

 
Grzybowska 87

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87

Tel: 22 270 12 93

Fax: 22 270 12 98