Audyt RODO

Audyt RODO. Mapa drogowa dla zgodności RODO.

Audyt RODO ochrony danych przygotuje Twoją firmę (instytucję) i zapewni jej ochronę w przyszłości. Warunki  ochrony danych osobowych ulegną zmianie wraz z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących RODO w maju 2018 r. Nasze usługi audytu ochrony danych przygotują Twoją firmę (organizację) do spełnienia wymogów RODO.

inspektor-ochrony-danych-audyt-rodo Audyt RODO

Będziemy kontrolować całą organizację i poszczególne jej działy, stanowiska pracy, procesy biznesowe, starając się uzyskać niezbędne informacje dla audytu RODO;

 • Czy dane, które przechowujesz, są przetwarzane zgodnie z RODO?
 • Czy Twoje działania HR, marketingowe, IT, sprzedażowe i inne są realizowane zgodnie z RODO?
 • Czy Twoje bezpieczeństwo IT jest wystarczająco solidne, aby chronić przed naruszeniem bezpieczeństwa danych?
 • Czy utrzymujesz poziom należytej ochrony i staranności aby ograniczyć lub złagodzić wszelkie potencjalne sankcje karne i ewentualne roszczenia odszkodowawcze?
 • Mapujemy przepływy Twoich danych zgodnie z RODO.
 • Zidentyfikujemy ryzyko RODO podczas przetwarzania.
 • Sprawdzimy czy umowy dotyczące udostępniania danych są zgodne z RODO.
 • Przygotujemy Cię, aby chronić w przypadku naruszenia przez podwykonawcę lub roszczenia odszkodowawczego przez osobę, której dane dotyczą.
 • Przeszkolimy Twoich pracowników i Zarząd w zakresie wdrożenia RODO oraz utrzymania wymaganego najwyższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w Twojej organizacji.
 • Pokarzemy jak utrzymać standardy RODO w okresie ciągłej działalności Twojej firmy (instytucji).
 • Sprawdzimy czy strony internetowe, aplikacje mobilne, social media są wykorzystywane w bezpieczny sposób zgodnie z RODO.
 • Przeprowadzimy i inne czynności, aby przygotować Twoją firmę na zmiany w RODO.

audyt-rodo-audyt-zgodnosci-rodo-1 Audyt RODO

Prowadzimy audyty RODO dla firm i instytucji:

 • Audyt RODO dla dużych firm, + 250 pracowników
 • Audyt RODO dla średnich firm, od 50 do 249 pracowników
 • Audyt RODO małych firm, od 11 do 49 pracowników
 • Audyt RODO dla mikro firm,  od 1 do 10 pracowników
 • Audyt RODO dla urzędów miast i gmin
 • Audyt RODO dla małych i średnich firm
 • Audyt RODO dla urzędów terenowych
 • Audyt RODO dla urzędów centralnych
 • Audyt dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • Audyt RODO dla uniwersytetów i szkół wyższych, dla szkół i innych placówek oświatowych

Audyt-RODO-wdrożenie-rodo-rozporządzenie Audyt RODO

Co dalej?

Następnie po ustaleniu faktów biegły Audytor RODO identyfikuje luki i ryzyka oraz oferuje wskazówki dotyczące eliminacji lub łagodzenia. Nasi audytorzy RODO mają doświadczenie komercyjne i są świadomi konieczności zrównoważenia zgodności i presji handlowych. Oferują oni szereg opcji i rozwiązań aby minimalizować luki i ryzyko. Następuje sporządzenie szczegółowego raportu z audytu RODO i podsumowania wykonawczego,  które należy wykorzystać jako mapę drogową RODO w celu uzyskania pełnej zgodności z ochroną danych osobowych.

Raport z audytu RODO – fakty, ryzyka i łagodzenie = mapa drogowa do zgodności RODO.

W ramach etapu raportowania zawsze doradzimy Ci alternatywne rozwiązania.

Audyt RODO jest neutralne dla produktu i usług, będziemy oferować jasne i uczciwe wskazówki oraz zawsze mieć na uwadze dobro naszych klientów podczas całego procesu wdrażania RODO.

Zobacz naszą ofertę wdrożenia RODO

audyt-rodo-audyt-zgodnosci-gdpr-—-kopia Audyt RODO